Recenzja biblioteczna

Recenzja książki Jerzego Kostowskiego  Przywilej wyboru

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek
Oddział Doboru i Selekcji Księgozbiorów

Książka adresowana do czytelników o dużej wrażliwości, doświadczających dyskomfortu przy próbie oceny swojej dotychczasowej drogi życiowej i zastanawiających się, dlaczego osiągnęli mniej niż inni. Jest to raczej przewodnik wskazujący kierunki samodoskonalenia i poprawiania relacji z otoczeniem a nie prosty poradnik.
Autor, serią trafnych pytań, otwartych na dopowiedzenia celnymi uwagami (m.in. przypominanie, że nie tylko „ja” mam problemy w różnych dziedzinach życia i oczekiwanie, że inni przedłożą rozwiązywanie naszych nad własne, nie ma sensu) i konkretnymi przykładami, zachęca do: wejrzenia w głąb siebie, wnikliwego przeanalizowania własnych emocji, skonfrontowania marzeń z realnymi możliwościami, a także pozbawionej egoizmu rzetelnej troski o swoją przyszłość we wszystkich dziedzinach życia. Wskazując na konsekwencje różnych decyzji – lub ich braku – autor zachęca przede wszystkim do korzystania z wolnej woli.
Lektura przyjazna dla czytelnika (chociaż nie jest głaskany), wspierająca i pomagająca w pokonaniu ograniczających działanie lęków, zarówno przed porażką, jak i nieumiejętnością skonsumowania sukcesu.
Książka dla zainteresowanych tematem.

Warszawa 26.09.2014