Polityka prywatności

Polityka prywatności
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 25.05.2018 r. Zachowanie poufności danych jest dla firmy JEKOS Jerzy Kostowski niezwykle ważne i chcę, aby każdy Klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzam.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma JEKOS Jerzy Kostowski z siedzibą w Łomiankach Dolnych przy ulicy Szczytowej 10B.

Jak się skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Proszę napisać na adres mejlowy: jerzy.kostowski@jekos.pl albo wysłać zapytanie pod adres siedziby firmy.

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas wymiany korespondencji meblowej, zapisu na bezpłatny newsletter lub webinar, a także później w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym serwisie.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez JEKOS Jerzy Kostowski?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe ponieważ:
– wysyłamy Ci bezpłatne przesyłki elektroniczne z wartościowymi informacjami,
– potrzebujemy Twoich danych, aby realizować zamówienia i działania marketingowe (w tym wysyłanie niezapowiedzianych ofert handlowych),
– obsługujemy zgłoszenia, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy),
– kontaktujemy się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo potrzebujemy Twoje dane, aby wystawiać faktury VAT.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie uzasadnionego interesu firmy JEKOS Jerzy Kostowski, którym jest:
– monitorowanie Twojej aktywności w Internecie oraz wszystkich innych użytkowników,
– dopasowanie ofert zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami,
– prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych,
– kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dowolnymi działaniami marketingowymi poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności za Twoją zgodą przez mejl lub telefon,
– zapewnienie obsługi usług płatniczych,
– zapewnienie bezpieczeństwa,
– prowadzenie badań i analiz w moich serwisach, między innymi pod kątem skuteczności poszczególnych ofert,
– prowadzenie analiz statystycznych,
– windykacja należności.

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
– zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron WWW,
– organizowania akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Najszybciej usuniesz swój adres mejlowy z bazy przez kliknięcie linku „Rezygnuję” w stopce każdego mejla. Swoje dane możesz uaktualnić za pomocą przycisku „Uaktualnij”, który znajduje się w stopce każdego mejla.

Czy musisz podać swoje dane osobowe?
W celu zawarcia, a następnie wykonania umowy, a tym samym świadczenia Ci usług, wymagam podania przez Ciebie następujących danych osobowych:
– adres mejlowy,
– imię i nazwisko,
– adres pocztowy,
– numer telefonu,

a jeśli posiadasz firmę, to:
– nazwa firmy,
– adres,
– numer NIP.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będę mógł zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z produktu lub usługi.

Wymagam podania przez Ciebie imienia i adresu mejlowego, abym mógł wysyłać Ci:
– wartościowe informacje, np. darmowy newsletter, nagrany przeze mnie film,
– zaproszenia na webinary i kampanie promocyjne,
– niezapowiedziane oferty handlowe.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, mogę wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będę mógł zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z produktu lub usługi.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantuję spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
w odniesieniu do żądania sprostowania danych:
– zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
w odniesieniu do żądania usunięcia danych:
– Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę JEKOS Jerzy Kostowski;
– cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
-Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
-dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.
w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:
– zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
-Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte;
-Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń;
– wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
w odniesieniu do żądania przeniesienia danych:
– przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
– przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znajdujesz,
– Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniam Twoje dane osobowe?
Twoje dane są wyłącznie przesyłane do systemu płatności tpay.com w celu dokonania transakcji. Nie udostępniamy Twoich danych innym firmom. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącymi z oszustami i nadużyciami.

Jak długo przechowuję Twoje dane osobowe?
Przechowuję Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
– zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
– statystycznych i archiwizacyjnych,
– maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowuję Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku zapisania się na darmowy newsletter będę tak długo przetwarzać Twoje dane, aż zrezygnujesz z otrzymywania korespondencji.

Kontakt
Wszelkie dodatkowe informacje oraz zapytania na temat Polityki prywatności oraz funkcjonowania witryny www.jekos.pl proszę kierować na adres e-mail:
jerzy.kostowski@jekos.pl z dopiskiem: „Polityka prywatności”.