Jerzy Kostowski

Jerzy Kostowski

Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Przepracował 30 lat w swoim zawodzie, m.in. w Instytucie Chemii Przemysłowej i spółce Nafta Polska S.A.
Działał m.in. w Akademickim Związku Sportowym, gdzie otrzymał Srebrną Odznakę. Jeden z założycieli i były prezes Stowarzyszenia „Nasze Łomianki”, a także członek-założyciel klubu Toastmasters Leaders w Warszawie.
Ekspert od pokonywania niskiej samooceny i mówca inspirująco-motywacyjny.
Żonaty, ojciec dwóch synów.